Skatter

Skatter – vi hjälper dig att navigera i regelverken

Att vara insatt i aktuell skattelagstiftning och känna till pågående förändringar tar tid, men är viktigt för dig som chef och/eller ägare. Vi hjälper dig att navigera i regelverken. På så vis ges verksamheten bästa möjliga förutsättningar på både kort och lång sikt. Vi fungerar även som rådgivare vid frågor om ombildning, omstrukturering och överlåtelser. Om du efterfrågar tar vi självklart också hand om deklarationer och kontakter med Skatteverket.

Vid avancerade frågeställningar samarbetar vi med experter på området:

Advice Kvarnström Westin Pernhol
Advice Kvarnström Westin Pernhol

Ulf Andersen, Advokatfirman Fylgia
Advokatfirman Fylgia