För bolagsägare

Att vara bolagsägare är svårt – använd oss som bollplank

Vi förstår hur det är att driva bolag och vi vill att du och din verksamhet ska må bra.
Vi är inte bara din revisor, utan också en partner som du kan ha förtroende för och kan använda som bollplank i många diskussioner.

Alla våra samarbeten bygger på tillit, tillgänglighet och engagemang. Du kan lita på att vi gör vad vi lovat och att vi tar initiativ när regler förändras som påverkar din verksamhet och din ekonomi. Vi ser över bolagets och ägarens ekonomi utifrån den skattemässiga miljö bolaget verkar i. Med denna utgångspunkt kan vi skapa mervärde för både ägare och bolag.

3:12
Är du delägare i ett fåmansbolag gäller särskilda beskattningsregler, de så kallade 3:12-reglerna. Här förändras beloppen och procentsatserna varje år och regelverket uppfattas av många som komplicerat. Vi ser till att du, utifrån bolagets förutsättningar, optimerar dina möjligheter med de beskattningsregler som gäller.