Bokslut & årsredovisning

Bokslut & årsredovisning – vi ger dig professionellt stöd

Utifrån sammanställt redovisningsmaterial hjälper vi dig med avstämningar och de dokument som behövs för en korrekt upprättad årsredovisning med bilagor i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Löpande under bolagets verksamhetsår finns vi tillgängliga för frågor och diskussion. Vid förändring av redovisnings- och skatteregler arbetar vi proaktivt för att förändringarna ska ge dig bästa möjliga utfall.

Vi arbetar också för att Bolagsverket och Skatteverket får rätt material i rätt tid.