Kontakt

Det är vi som är JO Revision

Annika Olsson

Controller/Civilekonom

direkt tel: 08-401 01 32
annika@jorevision.se

Daniel Svernell

Revisor/Civilekonom

direkt tel: 08-401 01 34
daniel@jorevision.se

Elmedina Bajramović

Revisor/Civilekonom

direkt tel: 08-401 01 35
elmedina@jorevision.se

Joel Magnusson

Auktoriserad revisor

direkt tel: 08-401 01 33
joel@jorevision.se

Jonas Olsson

Godkänd revisor

direkt tel: 08-401 01 31
jonas@jorevision.se

Mikaela Lööf

Revisor

direkt tel: 08-401 01 36
mikaela@jorevision.se

Brandon Bittar

Revisor

direkt tel: 08-401 01 37
brandon@jorevision.se

tel: 08-401 01 30  ❘  e-post: info@jorevision.se  ❘  org. nr: 969781-4300

  Kontakta mig om:

  Revision

  Bokslut

  Årsredovisning

  Skatter

  Bolagsfrågor

  Bostadsrättsfrågor

  Annat, nämligen:

  Kontaktuppgifter

  Företag: *

  Förnamn: *

  Efternamn: *

  E-post: *

  Telefon: *

  Ditt meddelande: