BRF

Vi kan vägleda och utveckla er bostadsrättsförening

För bostadsrättsföreningar gäller särskilda lagar och regler, vilket ställer höga krav på opartisk och självständig revision. Det är därför viktigt att välja en auktoriserad eller godkänd revisor som är insatt i frågorna.

Vi på JO Revision blir styrelsens bollplank i arbetet med att förvalta och utveckla er bostadsrättsförening. Vi förstår era speciella förutsättningar och har kontroll på förändringar i lagar och redovisningsregelverk, vilket gör att både medlemmar och styrelse kan känna sig trygga.